طریقه تماس با ما:

هم مهین گرامی; در کنارهر صفحه محلی تعبیه گردیده که می توانید به راحتی اسم و تلفن و ایمیلتان رابه همراه  سئوالتان را مطرح نمایید و با فشار دکمه Send  آنرا به ما ارسال نمایید، کارشناسان ما در اسرع وقت مطلب شما را بررسی کرده و پاسخ مناسب را ارسال خواهند کرد.

Address: # 1216-1030 W. Georgia St. Vancouver, B.C. V6E2Y3- Canada

تلفن ونکوور کانادا:       001.604.585.2999

فکس ونکوور کانادا:      001.604.585.7999

Emails:

ImmigrationCanada123@gmail.com

ImmigrationUS123@gmail.com