خبرهای مهاجرت

از شش مارس 2014 برنامه جدید مربوط به مشاغل مورد تقاضا در بازار کار منطقه ای ، درخواست نامه های افرادی را می پذیرد که نیازهای بازار کار را با کار تمام وقت و دائمی برآورده سازند و علاقه داشته باشند که به صورت دائمی در استان نوااسکوشیا زندگی کنند.

نیازی نیست که درخواست کنندگان در زمان ارائه درخواست خود از کارفرمایی در نوااسکوشیا پیشنهاد کاری دائم و تمام وقت داشته باشند. با این وجود، درخواست کنندگان باید به دنبال استخدام در یکی از مشاغل مورد تقاضا در این استان باشند. برای آگاهی از اینکه شغل مورد نظر شما در لیست مشاغل خواسته شده است یا خیر، لطفا به این لیست مراجعه نمایید:

عنوان مشاغل در طبقه بندی مشاغل ملی:

تکنسین های تست سیستم ها

کارشناسان و تکنیسینهای مهندسی صنایع و کارشناسان صنعت تولید

پرستاران

سرپرستاران و سوپروایزرهای پرستاری

کارشناسان و تکنسین های مهندسی مکانیک

کارشناسان و تکنسین های مهندسی برق و الکترونیک

مدیران خدمات بهداشت و درمان

مهندسان کامپیوتر

بهیاران و کمک پرستاران

مهندسان مکانیک

تکنسین های پشتیبانی کاربر

مهندسان صنایع و فن آوری تولید

پزشکان متخصص

پزشک عمومی و پزشک خانواده

حسابرسان مالی و حسابداران

مهندسان نرم افزار و طراحان

کارشناسان علوم آزمایشگاهی و دستیار پاتولوژیست ها

تنظیم کنندگان بیمه و بررسی کنندگان ادعاهای مربوط به بیمه

آنالیست های سیستم های اطلاعاتی و مشاوران

جوشکاران

متخصصین ماشین کاری

برق کاران صنعتی

لوله کش ها

ورقکاران فلز

شرایط بازار کار برای شغل مورد نظر شما باید در منطقه ای که می خواهید در آن ساکن باشید،  نسبتا خوب یا خوب باشد تا درخواست نامه شما تحت این برنامه جدید مبتنی بر نیازهای بازار کار منطقه ای در نظر گرفته شود.

شرایط:

داشتن سنی بین 21 تا 55 سال

داشتن دانش زبانی حداقل در سطح CLB 5

داشتن شغلی که تقاضای بالایی دارد ( مطابق لیست بالا)

داشتن بودجه مورد نیاز برای سکونت در کانادا

داشتن حداقل 2 سال تجربه کاری مرتبط با شغل مورد نظر در 5 سال گذشته

نشان دادن توانایی لازم برای اینکه از نظر اقتصادی در نوااسکوشیا مقرر خواهید شد و تصمیم خود مبتنی بر استخدام و سکونت را صورت خواهید داد.