مهاجرت به آمریکا

ویزا و گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا   EB-5 Visa

در رابطه با مهاجرت به آمریکا شرکت ما تنها در رابطه ویزای  EB-5 Visa مشغول یه فعالیت است.

ویزا و گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا  EB-5 Visa چیست

دریافت اقامت آمریکا از طریق ویزای سرمایه گذاری یکی‌ از بهترین و مطمئن‌ترین راه‌ها برای ورود و اقامت دائم در آمریکا است. در زیر دلایل بهتر بودن گزینهٔ ویزای سرمایه گذاری EB-5 عنوان شده است.

۱- مبلغ سرمایه گذاری برای دریافت ویزای EB-5 از ابتدا مشخص و معین است و زمان انجام مراخل بسیار کوتاه میباشد
۲- میزان وظایف و کارهای محول شده به شخص متقاضی و سرمایه گذار بسیار کم است.
۳- متقاضیان به محض دریافت ویزا و گرین کارت سرمایه گذاری EB-5 تمامی حقوق افراد دارای اقامت دائم در آمریکا از قبیل کار، تحصیل و زندگی‌ را دارا خواهند شد.

این برنامه در دو نوع استاندارد (معمولی‌) و سرمایه گذاری در مراکز منطقه‌ای، Regional Centers, ارایه میگردد. بر حسب پروژه‌های مختلف (معمولی‌ یا مرکز منطقه‌ای) شخص سرمایه گذار ملزم به سرمایه گذاری مبلغی بین ۵۰۰،۰۰۰ تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار میباشد. در صورت سرمایه گذاری در پروژه‌های معمولی‌ متقاضی باید با راه اندازی یک شغل یا بیزینس جدید یا گسترش یک شغل و بیزینس موجود برای حداقل ده شهروند آمریکائی برای مدت دوسال یا بیشتر کار تمام وقت ایجاد نماید.

شرایط برای ویزا و گرین کارت سرمایه گذاری EB-5 :

۱- متقاضی EB-5 باید صاحب مبلغ لازم برای سرمایه گذاری باشد.
۲- سرمایه گذاری باید در یک شغل و بیزینس در حال کار و یا آماده برای شروع و به وجود آورندهٔ کار باشد. سرمایه گذاری در خرید اوراق بانکی، ملک یا مستقلات و … مورد قبول نمیباشد.
۳- شغل و بیزینس انتخاب شده برای سرمایه گذاری در صورت موجود بودن باید بعد از ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ آغاز شده باشد. در صورت قدیمی‌ تر بودن بیزینس از تاریخ ذکر شده سرمایه گذاری جدید باید ماهیت جدیدی به شغل مذکور بدهد .
۴- مبلغ سرمایه گذاری حداقل ۵۰۰،۰۰۰ و قابل اجرا در مناطق حومهٔ شهر با میزان اشتغال کمتر میباشد.
۵- پروژه و بیزینس انتخاب شده باید برای حداقل ۱۰ شهروند آمریکائی شغل تمام وقت برای ۲ سال یا بیشتر ایجاد نماید.
۶- در صورت سرمایه گذاری در مراکز منطقه‌ای،regional Centers, نیاز به ایجاد شغل برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم نیست که این از مزایای سرمایه گذاری در مراکز منطقه‌ای است.

گرین کارت یا اقامت دائم آمریکا برای متقاضیانی که از طریق ویزا و گرین کارت سرمایه گذاری اقدام کنند مهیا و میسّر میباشد. این اقامت شامل حال همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال متقاضی نیز میباشد

توجه داشته باشید که برای گرفتن ویزای EB5 نیازی به این نیست که شخص سرمایه گذار، در همان شرکتی کار کند که در آن سرمایه گذاری کرده است، تا زمانی‌ که شخص متقاضی به صورت فعال در تجارت دست داشته باشد. به عنوان مثال شخصی‌ میتواند در کالیفرنیا زندگی‌ کند ولی‌ تجارت وی خارج از ایالت کالیفرنیا باشد.